English        Türkçe   
lENFÖDEM SEMPOZYUMU

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI


Sempozyum Salonu
Sözel Bildiri Oturum Başkanları: Didem Sezgin Özcan, Ayça Utkan Karasu

S.No/ B.No Saat Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
1
SS26
14:30-14:37 Lenfödem Hastalarında Lenfödem Düzeyi ile Denge ve Vücut Farkındalığı Arasındaki İlişki
Sunumu Yapacak Kişi: AYŞE GÜÇ
Kurum: Kayseri Şehir Hastanesi
2
SS33
14:37-14:44 Meme Kanseri İlişkili Lenfödemi Olan Hastalarda Kompleks Dekonjestif Terapi ve Soğuk Kompresyon Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi-Ön Değerlendirme Sonuçları
Sunumu Yapacak Kişi: AYŞEGÜL YAMAN
Kurum: Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
3
SS23
14:44-14:51 Neoadjuvan Kemoterapinin Lenfödeme Oluşumuna Etkisi: Prospektif Klinik Çalışmanın İlk Sonuçları
Sunumu Yapacak Kişi: CEREN HAFIZOĞLU
Kurum: İstanbul Florence Nightingale Hastanesi-Meme Sağlığı Merkezi
4
SS24
14:51-14:58 Batında Yaygın Asiti ve Masif Alt Ekstremite Lenfödemi Olan Hastanın Yönetimi
Sunumu Yapacak Kişi: FAHRETTİN ÖZELÇİ
Kurum: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği
5
SS19
14:58-15:05 Lipödem Tanılı Hastalarda Sarkopeni ve İlişkili Faktörler
Sunumu Yapacak Kişi: NİHAN GÜNDÜZ
Kurum: DEU FTR AD
6
SS32
15:05-15:12 Lipödemde Metabolik Sendrom Görülme Sıklığı: Yaşam Kalitesi ve Fonksiyonel Durum ile İlişkisi
Sunumu Yapacak Kişi: GÜLBAHAR ÖZCAN
Kurum: Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
7
SS13
15:12-15:19 Covid-19 Enfeksiyonu Sonrası Tek Taraflı Üst Ekstremite Lenfödemi
Sunumu Yapacak Kişi: HASAN OCAK
Kurum:Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi


Kurs Salonu
Sözel Bildiri Oturum Başkanları: Ayla Çağlıyan Türk, Hilal Yeşil

S.No/ B.No Saat Başlık/Sunumu Yapacak Kişi
1
SS9
14:30-14:37 Lipödemde İnflamasyonun Rolü: Nötrofil Lenfosit Oranı, Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Aralığı
Sunumu Yapacak Kişi: AYLA ÇAĞLIYAN
Kurum: Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Kliniği
2
SS18
14:37-14:44 Lipödemli Hastalarda Metabolik Sendrom ve İnsülin Direnci Göstergesi Trigliserid Glukoz İndeksinin Değerlendirilmesi
Sunumu Yapacak Kişi: ZÜLAL BARUTCU
Kurum: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
SS3
14:44-14:51 Lenfödem Tedavisinde Zor Vakalara Nasıl Yaklaşmalıyız?
Sunumu Yapacak Kişi: SELDA ÇİFTCİ
Kurum: Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4
SS21
14:51-14:58 Meme Kanseri Sonrası Memede Tedaviye Dirençli Lenfödem Bir Olgu Sunumu
Sunumu Yapacak Kişi: SEVİL CEYHAN
Kurum: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
5
SS8
14:58-15:05 Diz Osteoartritli Hastalarda Lipödem ve Venöz Yetmezlik
Sunumu Yapacak Kişi: HİLMİ EKTİ
Kurum: Viransehir Devlet Hastanesi
6
SS30
15:05-15:12 Üst Ekstremite Lenfödemi Olan Hastalarda Denge ve Fonksiyonel Durumun Değerlendirilmesi-Ön Değerlendirme Sonuçları
Sunumu Yapacak Kişi: AYŞEGÜL YAMAN
Kurum: Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
7
SS11
15:12-15:19 Lipödem Tanısı İle İzlediğimiz Hastaların Demografik Ve Klinik Özellikleri
Sunumu Yapacak Kişi: AYLA ÇAĞLIYAN
Kurum: Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Kliniği
8
SS27
15:19-15:26 Hemipleji Öyküsü Olan Hastada Lenfödem
Sunumu Yapacak Kişi: EDANUR GÜLER
Kurum: Özel Ankara Koru Hastanesi
Kongreye
Kalan Süre

Gün Sa. Dk. Sn.

Önemli
Tarihler