English        Türkçe   
lENFÖDEM SEMPOZYUMU

Davet

Değerli Meslektaşlarımız ve Üyelerimiz,

Günümüzde tanı ve tedavideki gelişmelere paralel olarak kanser kronik bir hastalık haline gelmiştir. Kansere bağlı ağrı, yorgunluk, osteoporoz ve lenfödem uzun dönemde kanser hastalarında en çok araştırma yapılan ve çok ilgi çeken konular arasındadır. Farkındalığın artması ile birlikte daha sık görülmeye başlanan lenfödem ve ilgili hastalıklarla ilgili bilimsel kanıtlar ve teknolojik ilerlemelere bağlı olarak güncel tanı ve tedavi yöntemleri son yıllarda giderek artmaktadır.

Lenfödem sadece kansere sekonder olmayıp, venöz yetmezlik, lipödem, obezite, enfeksiyon gibi nedenlerle ya da lenfatik sistemin primer olarak doğuştan hasar veya fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak da gelişebilir. Biyopsikososyal açılardan yol açtığı olumsuzluklar nedeni ile kişinin günlük yaşam aktivitelerini zorlaştıran ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olan lenfödemin önlenmesi, erken tanısı ve tedavisi çok önemlidir. Bu konuda hekimlere (fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, kardiyovasküler cerrahlar, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahlar, genel cerrahlar, cerrahi onkologlar, medikal onkologlar, radyasyon onkologları, aile hekimleri), fizyoterapist, hemşire, diğer sağlık profesyonellerine (iş-uğraşı terapistleri, psikologlar, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanları), medikal firmalara ve ilaç endüstrisine çok önemli görevler düşmektedir.

Lenfödem konusunda hekimlerin, sağlık profesyonellerinin, hasta ve hasta yakınlarının farkındalığının ve eğitim düzeylerinin artırılması ile birlikte hastaların erken dönemde etkili tedavilere ulaşmasının sağlanması gerekmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda 2014 yılında kurduğumuz Türkiye (Anadolu) Lenfödem Derneği daha önce ulusal ve uluslararası katılımlı bir kongre, pek çok sempozyum, çalıştay, kurs ile hasta eğitim toplantıları gerçekleştirmiştir. Bu yıl beşincisini yapacağımız sempozyumumuzu multidisipliner olarak düzenlemenin heyecanını yaşıyoruz.

6-8 Ekim 2023 tarihinde Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde düzenlenecek olan 5. Lenfödem Sempozyumu’nda ulusal lenfödem otoritelerinin katılacağı paneller yer alacak, temel ve ileri lenfödem konularıyla ilgili deneyimli hocalarımız, güncel bilgi ve günlük pratiklerini bizlerle paylaşacaktır. Sempozyum kapsamında gelenekselleşen üst, alt ekstremite ve genital lenfödem rehabilitasyonu, lenfödemde kinezyo bantlama ve venöz ve lenfatik ülserlerde yara bakımı kurslarımız gerçekleştirilecektir. Lenfödemle ilgilenen tüm meslektaşlarımızı ve sağlık profesyonellerini sempozyumumuza bekliyoruz. Sempozyuma katılımınız ve destekleriniz bizleri onurlandıracaktır. Bu beşinci sempozyumumuzun sizlerin destek ve katkılarınızla gelişip güçleneceğine inanıyoruz.

Lenfödemle ilgili bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak, bilmediklerimizi öğrenmek, kurslarda pratik bilgi ve becerilerimizi pekiştirmek ve kanıta dayalı güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarına ulaşmayı hedeflediğimiz sempozyumumuz için şimdiden ajandalarınızda yer ayırmanızı ve hep beraber olmayı diliyoruz.

6-8 Ekim 2023 tarihlerinde Samsun’da buluşmak dileği ile en içten sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Pınar Borman
Kongre Eş Başkanı

Prof. Dr. F. Figen Ayhan
Kongre Eş Başkanı

Kongreye
Kalan Süre

Gün Sa. Dk. Sn.

Önemli
Tarihler