English        Türkçe   
lENFÖDEM SEMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM


07 Ekim 2023-Cumartesi

Saat Konu
09:00-09:15 Açılış
Ayhan Bilgici, Pınar Borman, Figen Ayhan
  Lenfödemde Tanı ve Tedavi Paneli
Oturum Başkanları: Ayhan Bilgici, Pınar Borman, Nilay Çömük Balcı
09:15-09:30 Her Ödem Lenfödem midir?
Konuşmacı: Pınar Borman
09:30-09:45 Lenfödemde Değerlendirme, Görüntüleme ve Takip
Konuşmacı: Ayça Utkan Karasu
09:45-10:00 Komplet Dekonjestif Terapi: Genel Bakış
Konuşmacı: Burcu Duyur Çakıt
10:00-10:30 Kahve Arası
  Lenfödemde Kanıt Düzeyine Göre Klasik ve Yeni Tedaviler
Oturum Başkanları: Figen Ayhan, Şansın Tüzün, Fazıl Kulaklı
10:30-10:45 Kompresif Tedaviler
Konuşmacı: Seçil Pervane Vural
10:45-11:00 Lenfödemde KDT Dışı Tedavilerde Neredeyiz?
Konuşmacı: Sibel Ünsal Delialioğlu
11:00-11:15 Lenfödem Cerrahisi Kime Ne Zaman?
Konuşmacı: Mehmet Altıparmak
11:15-11:30 Lenfödem ve Lipödemde Mikrobiyota Nasıl Desteklenir?
Konuşmacı: Meltem Yalınay
11:30-12:15
Uydu Sempozyumu
Alt Ekstremite Lenfödemde Kompresyon Tedavileri, 3N1K; Ne Zaman, Ne Amaçla, Nasıl, Kime?
Konuşmacı: Pınar Borman
12:15-13:30 Öğle Yemeği
Kanser Rehabilitasyonu Paneli
Oturum Başkanları: Jale Irdesel, Güzin Demirağ, Dilek Karakuş
13:30-13:45 Kanser Rehabilitasyonunda Neredeyiz?
Konuşmacı: Figen Ayhan
13:45-14:00 Kanser ve Osteoporoz – Güncel Tedavi Yaklaşımları
Konuşmacı: Dilşad Sindel
14:00-14:15 Kanser ve Ağrı – Güncel Tedavi Yaklaşımları
Konuşmacı: Gülseren Akyüz
14:15-14:30 İnteraktif Tartışma
14:30-15:15 Sözlü Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Didem Sezgin Özcan, Hilal Yeşil
15:15-15:45 Kahve Arası
Lenfödemle İlgili Özel Alanlar
Oturum Başkanları: Yeşim Akyol, Sibel Eyigör, Gonca Sağlam Akkaya 
15:45-16:00 Lipödem: Tanı ve Tedavide Neredeyiz?
Konuşmacı: Elif Akalın
16:00-16:15 Flebolenfödem İhmal mi Ediliyor?
Konuşmacı: Tankut Akay
16:15-16:30 Baş-Boyun Lenfödemi: Gereği Kadar Tanınıp Tedavi Ediliyor mu?
Konuşmacı: Sibel Eyigör
16:30-16:45 Pediatrik Lenfödem Nasıl Tanıyalım Neler Yapalım?
Konuşmacı: Evrim Coşkun
16:45-17:00 Kanser Ağrılarında Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Derya Demirbağ Kabayel
Kongreye
Kalan Süre

Gün Sa. Dk. Sn.

Önemli
Tarihler