English        Türkçe   
lENFÖDEM SEMPOZYUMU

ANA KONULAR

• Lenfatik Sistem Anatomi ve Patofizyolojisi
• Lenfatik Sistemle İlgili Genetik
• Lenfödemde Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri
• Lenfödemde Ayırıcı Tanı
• Flebolenfödem
• Lipödem
• Lenfödem Tanı ve Tedavisinde Güncel Rehberler
• Baş-Boyun Lenfödemi
• Kompleks Dekonjestif Terapi
• Lenfödemde Cerrahi Yaklaşımlar
• Lenfödem ile İlgili Yaralarda Yara Bakımı
• Pediatrik Lenfödem
• Kanserli Hastada Osteoporoz Tanı ve Tedavisi
• Kronik Ağrılı Hastaya Yaklaşım, Tanı ve Tedavi
• Kanser Rehabilitasyonu

KURSLAR

• Üst Ekstremite Lenfödeminde Kompleks Dekonjestif Terapi Kursu- Pratik Uygulamalar
• Alt Ekstremite Lenfödeminde Kompleks Dekonjestif Terapi Kursu- Pratik Uygulamalar
• Genital Lenfödemde Komplet Dekonjestif Terapi Kursu
• Lenfödemde Kinezyobantlama Kursu
• Lenfödem ve Lipödemde Ultrason ile Görüntüleme Kursu
• Lenfödemde ve Venöz Ödemde Yara Bakımı Kursu

ÇALIŞTAY

• Yara Çalıştayı
Kongreye
Kalan Süre

Gün Sa. Dk. Sn.

Önemli
Tarihler